7 marca o godz. 18 odbędzie się publiczna debata nt parkowania w Warszawie zorganizowana przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Zaproszeni goście to:
Jacek Wojciechowicz
Andrzej Brzeziński
Grzegorz Buczek
Janusz Iwaszkiewicz

Dyskusję prowadzić będzie: Sławomir Lorenc

Wejście przez główną bramę ASP, budynek po prawej, parter, sala 50.