Wczoraj w siedzibie SARP odbyła się debata “Rozwój czy stagnacja – wyzwania architektoniczne dla Warszawy” organizowana przez Instytut Rozwój Warszawy. Na debatę złożyły się dwa bloki: panel oraz pytania od licznie zgromadzonej publiczności. W panelu wzięli udział: Mariusz Ścisło – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Jacek Wojciechowicz – prezes Instytutu Rozwoju Warszawy, profesor Zygmunt Niewiadomski – kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, Grzegorz Kaczorowski – Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy oraz Paweł Putkowski – prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Debatę poprowadził Ernest Bodziuch z Polsat News.

Podczas debaty poruszono kwestie tego, co do tej pory udało się zrobić w zakresie architektury i planowania przestrzennego na terenie Warszawy. Uczestnicy panelu jednoznacznie zgodzili się, że Warszawa na przełomie ostatnich lat dobrze wykorzystała swoją szansę, a nie mogło to się odbyć bez udziału prywatnych inwestorów. W serii pytań od publiczności dominowały kwestie związane z planami miejscowymi oraz rozwoju dzielnic oddalonych od centrum miasta.

Debata odbyła się ramach cyklu spotkań IRW “Jaka Warszawa?”.